Wodny ?wiat!

No tak to w?a?nie si? u?o?y?o, ?e chc?c nie chc?c zamieszkujemy wysp?. Woda otacza nas ze wszystkich stron i ju? od dwóch miesi?cy nie daje nam spokoju tak?e z góry! Kiedy przyby?am do Irlandii jako? tak nie mog?am zaprzyja?ni? si? z tym deszczem a o fakcie, ?e mieszkam na wyspie cz?sto zapomina?am. Jednak po kilkudziesi?ciu miesi?cach postanowi?am polubi? t? wszechobecn? wod?. Lepiej przecie? tak ni? ci?gle narzeka?! Jak mówi stare chi?skie przys?owie: jak nie mo?esz tego pokona? to si? przy??cz! Pewnej niedzieli wybrali?my si? na skutery wodne! Niedziela zapowiada?a si? ca?kiem obiecuj?co. Nie pada?o. Ptaki za oknem ?piewa?y po irlandzku. Wi?c pora w drog?! Po?udniowe wybrze?e Irlandii obfituje w pi?kne pla?e. No mo?e nie tak sympatyczne jak polskie nad Ba?tykiem