Tanie latanie!

Wej?cie Polski do unii europejskiej przynios?o wiele zmian. Inne normy, inne ceny ale przede wszystkim inny sposób podró?owania. Zacz?li?my masowo lata?. Konkurencyjne ceny no i czas. W sklepach pojawi?y si? niezliczone ilo?ci walizeczek typu