Ta?cz?c

Nie wiem czy uda mi si? odda? s?owami wra?enia, jakich do?wiadczy?am uczestnicz?c w tegorocznym heinekenowskim festiwalu, ale spróbuje. By?o to dla mnie niczym droga krzy?owa, bo na festiwal pojecha?am wprost ze szpitala. Bilet mia?am ju? od dawna, czeka?am na to wydarzenie ca?y rok i cho?bym by?a martwa i tak bym si? wybra?a! Najpierw by?a