Publiczne Centrum

Informacyjne w Roscommon Sesje Informacyjne dla polskiej społeczności Udzielanie bezpłatnych informacji z zakresu:  Mieszkalnictwo, Zatrudnienie i prawa pracownicze, Opieka zdrowotna, Ubezpieczenie społeczne i zasiłki, Edukacja itp. Roscommon Citizens Information Centre 17 Castle View,  Roscommon Town Każda środa   godz. 13:00 – 15:00 Sponsorowane i prowadzone przez Citizens Information Board