M?odszy brat wielkiego

Ostatnio w polskiej telewizji natrafi?am na kolejn? edycj? reality show zwan? dalej Big Brotherem. Nie b?d? si? rozpisywa? na temat uczestników programu, ani roztrz?sa?, czy zachowuj? si? naturalnie czy te? kretyniej? na widok kamer. Bardziej zaskakuje mnie fakt, i? tego typu programy ciesz? si? wci?? ogromn? popularno?ci? w?ród widzów.