Kominki, domy i mieszkania

Kto? kiedy? powiedzia?, ?e tam jest twój dom gdzie jeste? ty! Hm, ale czy mia? na my?li tak?e emigrantów? Podczas prawie dwuletniego pobytu na wyspie odwiedzi?am wiele polskich domów. Jedne pe?ne ciep?a i urz?dzone z pe?n? dba?o?ci? o szczegó?y, inne znów zamieszkane jakby na chwil?. Niewielu z nas wie tak naprawd?, kiedy wróci do Polski, do