Fáilte go Roscommon – Faille

Imie Nazwisko Name: Grzegorz Gródek Wiek Age:  24 lata, 24 years Skąd jesteś? Where are you from?  Zakopane, in the mountains Co robisz? Where do you work?  Pracuję w Hannons Poultry. I work in Hannon’s Poultry.  Co ci się podoba w Roscommon? What do you like about Roscommon?  Dużo jezior, gdzie można zapolowac na szczupaka. There are a lot of lakes where you can try to catch pike. Co ci się nie podoba? What do you dislike?  To, że nie mogę znaleźć dziewczyny. The fact that I still haven’t found a girlfriend! Jak długo chcesz tu zostac? How long do you want to stay here?  Tego nawet szczupaki nie wiedzą. Even the pikes don’t know that!