Log in

Być zielonym

Być zielonym to bynajmniej nie znaczy bycia zielonym ludzikiem z odległej planety i też nie mieszkańcem ziemskiej zielonej wyspy jaką niewątpliwie jest Irlandia. We współczesnym świecie bycie zielonym oznacza bycie świadomym ekologii. Osobiście do tych bardziej zielonych się nie zaliczam a to pewnie z racji tego, że palę jak lokomotywa i zatruwam tym życie i swoje i innych, jednak ostatnio zaczynają do mnie docierać te ekologiczne apele.

Statystyczny mieszkaniec ziemi brudzi, smrodzi i otacza się przeróżnymi rzeczami, by mu się żyło lepiej, czytaj wygodniej. Liczy się zwykle tu i teraz no może zahaczając o przyszłość dzieci i w skrajnych przypadkach

...

Be green

By being green, I don’t mean an alien from a far away galaxy or even a dweller on a green island. To be green means to be ecologically aware.

Personally, I am the opposite to green because I smoke a lot and poison myself and all my friends. However, in the last few days I have started to listen to this ecological conscience. Statistically, us earthly dwellers are always making a mess, sometimes a smelly mess and of course we collect a lot of unnecessary stuff to make life easier and better. Usually, the most important thing is what is

...

Tuż przed lotem.

Właśnie jestem u progu kolejnej podróży. I niestety jak zwykle muszę skorzystać z samolotu. I niby wszystko jest dobrze, bo przecież jak się mieszka na wyspie to albo się pływa albo lata, to jednak mnie znów ogarnia panika. I niby jest tak, że jak coś się robi już któryś tam raz z kolei to powinno być łatwiej. Ale tak nie jest. Mojego pierwszego lotu w ogóle się nie bałam, bo nie wiedziałam czego się spodziewać. I wraz z każdym kolejnym ja zamiast doświadczać, przyzwyczajać się, oswajać czy co tam jeszcze można- panikuje coraz bardziej. Niby to człowiek z wiekiem staje

...

Just before the flight

I am currently preparing for another trip. Unfortunately, as usual, this requires me to fly. Living on an island, we have the choice to swim or fly, but I am panicking already. Some people claim that things should get easier the more times you do them, but in my case it’s not like that. I wasn’t in the least scared on my first flight because I didn’t know what to expect. After taking more flights, instead of being more experienced, I started to panic more. I heard that people, as they get older, get more clever, but with me I

...

My second life

Most of us have a double life and I’m not talking about serial killers like Dexter, who hide their dark side under the façade of being a good father or policeman. I mean something like a second face that we all probably have.

I remember from my school days, the Polish writer Witold Gombrowicz. For those of you who don’t remember, I have to remind you that he believed that everyone has multiple faces, which he called masks, and which one we wear depends on the situation. For example, the happy fish seller, who appears very patient speaking with customers,

...

Moje drugie życie

Większość z nas prowadzi tak zwane podwójne życie. Nie chodzi mi bynajmniej o seryjnych morderców w stylu Dextera ukrywających swoje mroczne tajemnice za fasadą przykładnego ojca czy policjanta. Mam tu raczej na myśli podwójną twarz, którą prawdopodobnie posiada każdy z nas. Pamiętam jeszcze z podstawówki jak pisał o tym Witold Gombrowicz. Tym, którzy nie pamiętają przypominam, że autor ( słusznie zresztą) twierdził, że każdy człowiek posiada wiele twarzy tzw. masek, które zakłada w zależności od sytuacji. Tak na przykład pogodny sprzedawca ryb, cierpliwy w stosunku do klientów wracając do domu zakłada maskę tyrana i terroryzuje dzieci- krzyczy na nie, każe

...

Co by było gdyby

Właśnie się dzisiaj zastanawiałam, jak wyglądałby świat bez muzyki? A właściwie raczej czy w ogóle byłoby możliwe, że ludzkość istniałaby bez dźwięków? Nie mam tu na myśli całego biznesu związanego z Mtv i tym podobnymi historiami. Chodzi mi raczej o to jaką rolę muzyka pełni w życiu każdego z nas i czy byłoby możliwe bez niej egzystować. I zaczęłam się zastanawiać jak to mogło się zacząć…czyli jak muzyka została odkryta przez człowieka, bo w to że istniała od zawsze wierzę bardzo mocno i wam też to radzę.

Wyobraźmy sobie świat z człowiekiem dopiero co stąpającym po ziemi. Idzie sobie taki

...

What would happen if

Just today I was wondering how the world would be without music, or if it is actually possible that people couldn’t exist without any sound. I don’t mean all this show business stuff, including MTV and suchlike, I mean actually what part of our life does music hold and if it wouldn’t be possible to exist without it. I even started thinking what it was like before music was invented, because I am quite sure that music has existed forever.

In my mind’s eye, I can see the first people as they started to walk on the earth. There’s some

...

Czego pragną kobiety?

Kiedy ś powszechnie uwa ż ano, ż e by zadowoli ć kobiet ę wystarczy sprezentowa ć jej kart ę kredytow ą bez limitu. Jak ł atwo zauwa ż y ć by ł to na pewno m ę ski punkt widzenia. Obecnie kobiety przesz ł y wielk ą metamorfoz ę i ju ż nikt nie powie, ż e babski ś wiat zaczyna si ę w sklepie przechodzi przez kuchni ę pe ł n ą garów a ko ń czy na kanapie z dzie ć mi. Kobiety roku 2011 s ą bardziej wymagaj ą ce i mniej cierpliwe. Zbli ż aj ą

...

What women need

At one time people believed that all that was needed to make a woman happy was to give her a credit card with no limit. This was definitely a man’s point of view. Now, women have changed and no one believes that a woman’s work starts in the shop, followed by a kitchen full of dishes and ending on the couch with the children. Women of 2011 have greater needs and they are less patient. Valentine’s Day is on the horizon and so guys, this column is a must-read.

Because women are different and some of them do not fit

...
Subscribe to this RSS feed